#zikzag_button_656748eab5257 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_656748eab5257:hover { color: rgba(206,66,47,1); }#zikzag_button_656748eab5257 { border-color: rgba(224,72,52,1); background-color: rgba(224,72,52,1); }#zikzag_button_656748eab5257:hover { border-color: rgba(206,66,47,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }